Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14164
Registrert 22.02.2019
Firma Drammen kommune Byprosjekter
Start 04.03.2019
Slutt 14.06.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Stein Mathisen
Kontakt telefon 90769353
Arbeidets art Fra kobling av takvann med lokale tiltak: Det skal etableres lokal overvannsdisponering i Roald Amundsens gt av typen infiltrasjonsgrøft langs tre rekken og regnbed i enden ved krysset til Leiv Eriksons gt. Roald Amundsens gt masse utskiftes. Se tegning HC-100