Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14904
Registrert 16.03.2018
Firma Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​
Start 08.04.2019
Slutt 23.08.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Sylvia Karstad
Kontakt telefon 90402647
Arbeidets art Det er utarbeidet et forprosjekt for å se på samferdsel i Nedrestorgate og utforming av ny regulert park 1 (Grev Wedels Plass) og 2 (Gjetergata). Parken skal opprustes med snøsmelte anlegg og grøntområder, omkringliggende fortau fornyes, Nedre Storgate opprustes. VA har meldt inn behov for utskifting av vann og AF ledninger i Gjetergata fra Ole Steens gt til Nedre Storgt. Krysset i Gjetergata - Nedre Storgt utbedres.