Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15184
Registrert 23.05.2018
Firma Drammen kommune Byprosjekter
Start 01.08.2018
Slutt 30.04.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Tommy Iversen
Kontakt telefon 94881175
Arbeidets art Maria Fegths gate skal separeres for overvann og spillvann. Samtidig skal fortau etableres på østsiden av hele Maria Fegths gate.