Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16396
Registrert 22.01.2019
Firma Drammen Fjernvarme
Start 29.04.2019
Slutt 25.10.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Petter Andal Sørby
Kontakt telefon 41228955
Arbeidets art Utvide fjernvarmenettet til å kunne forsyne Engene 43-45 med fjernvarme. Dette vil kreve påkobling i eksisterende kum i Sundgata utenfor Nedre Storgate 31 (firkantkum). DN100 stikkledning fra kummen og opp Sundgata, krysse Engene med DN100. DN65 stikkledning til prosjektet.