Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16413
Registrert 28.01.2019
Firma Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​
Start 01.08.2019
Slutt 01.06.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Stein Mathisen
Kontakt telefon 90769353
Arbeidets art Det skal etableres VA ledninger i Verven, Iver Holters gt og sannsynligvis i Spinnerigata i forbindelse med utvidelse av Brandenga skole. Samtidig skal det etableres fortau og parkeringslommer i samarbeid med Drammen Eiendom. Gravearbeidene vil pågå fra høsten 2020 og til sommeren 2020.