Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16524
Registrert 21.02.2019
Firma Glitre Energi Nett AS
Start 01.06.2019
Slutt 31.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Sisilje Havnes
Kontakt telefon 46195611
Arbeidets art Glitre energi nett as skal legge høyspentkabel Tslf 1x3x240 al - fra Hagatjern i Mjøndalen til nettstasjon NS3081 Stubberudveien 211. Glitre vannverker graver vannledning i mellom Hagatjern og Stubberud, Glitre energi nett as skal være med i fellesgrøft frem til Stubberudveien 214. Fra Stubberudveien 214 til Stubberudveien 211\FV36 Graver Glitre energi nett as egen grøft.