Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16649
Registrert 06.03.2019
Firma Glitre Energi Nett AS
Start 15.04.2019
Slutt 31.08.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Sisilje Havnes
Kontakt telefon 46195611
Arbeidets art utskiftning av høyspentkabel i underlia og opprette ny høyspent forbindelse i mellom underlia og finn blackstads vei. omlegging av noe lavspent. arbeider gjøres i forbindelse med at Drammen kommune skal asfaltere strekket.