Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17500
Registrert 16.05.2019
Firma Drammen kommune Byprosjekter
Start 02.09.2019
Slutt 01.05.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Anne Sofie Nilsen
Kontakt telefon 99108772
Arbeidets art Utskifting av hovedledninger vann og avløp. Oppgradering av veg og fortau.