Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 18592
Registrert 02.09.2019
Firma Geomatikk AS
Start 24.09.2019
Slutt 15.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Linda Dragonmoen
Kontakt telefon
Arbeidets art Øke dimmensjon på vannledning, legge ny avløpsledning og drensledning , utvide/bygge ny vei samt reasfaltere vei.