Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21195
Registrert 29.04.2020
Firma Glitre Energi Nett AS
Start 15.06.2020
Slutt 30.11.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Sisilje Havnes
Kontakt telefon 46195611
Arbeidets art Det skal opprettes ny nettstasjon for elbusslading. Det skal graves grøft for høyspennings kabel, 2 stk TSLF 3x1x240AL. det skal graves grøft for stikledninger, 2 stk TFSP 4x240AL