Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23475
Registrert 16.11.2020
Firma Drammen Fjernvarme
Start 01.03.2021
Slutt 30.06.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Petter Andal Sørby
Kontakt telefon 41228955
Arbeidets art Ny fjernvarmetrase fra Tordenskioldsgate opp Ryddinggangen og til Doktor Hansteinsgate.