Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23771
Registrert 17.12.2020
Firma Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​
Start 12.04.2021
Slutt 11.04.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Hege Sølvernes Sandnes
Kontakt telefon 97612615
Arbeidets art Separering av VA, nye stikkledninger, nytt dekke på vei. Gravearbeid.