Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23797
Registrert 21.12.2020
Firma Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​
Start 01.02.2021
Slutt 31.05.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Robert Hytten Hansen
Kontakt telefon 95282755
Arbeidets art Det skal etableres fortau langs Juveveien, - en strekning på ca 200 m. Arbeidet vi i hovedsak bestå av sprengning og gravearbeider. Det skal i tillegge etableres en VA grøft langs hele strekket, samt en ny kum utenfor Juveveien 1. Strekningen skal ha ny veibelysning.