Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23803
Registrert 21.12.2020
Firma Glitre Energi Nett AS
Start 01.03.2021
Slutt 31.05.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Runar Henricks
Kontakt telefon 99271855
Arbeidets art Ny kabeltrase inn til Mills