Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23878
Registrert 07.01.2021
Firma Glitre Energi Nett AS
Start 01.02.2021
Slutt 01.05.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Sisilje Havnes
Kontakt telefon 46195611
Arbeidets art Grunnet feil på hengekabel skal vi bytte ut denne, og vi skal øke tversnittet. vi må derfor bytte stolpene som holder strekket