Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23898
Registrert 08.01.2021
Firma Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​
Start 22.01.2021
Slutt 03.05.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Nina Nilsen Åshaug
Kontakt telefon 95020226
Arbeidets art Opparbeidelse av fortau Riving / Flytting av gjerde Bygging av støyskjerm Reasfaltering av kjørebane