Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 24000
Registrert 18.01.2021
Firma Telenor Norge AS
Start 01.02.2021
Slutt 01.03.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Glenn Cato Moen Andersen
Kontakt telefon 97540952
Arbeidets art Ønsker å etablere fiber luftstrekk på 3 stk lysmaster tilhørende Drammen kommune. Resterende stolper i Kollerudveien har Glitre Energi Nett AS godkjent fellesføring på, men disse 3 var ikke deres. Derfor denne henvendelsen.