Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 24040
Registrert 21.01.2021
Firma Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​
Start 01.07.2021
Slutt 20.12.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Stein Mathisen
Kontakt telefon 90769353
Arbeidets art Styrt bort boring vann og avløp utenfor vei , over dyrket jord. 700m