Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 24303
Registrert 12.02.2021
Firma Drammen kommune Vei
Start 08.03.2021
Slutt 30.11.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Bjørn Westby
Kontakt telefon 32046460
Arbeidets art Noe masseutskiftning, stikkrenner, grøfting, Noe breddeutvidelse. Vannavrenning generelt. Noe autovern. Reasfaltere nedre del til bru. På overside av bru, legges bærelag, bindlag og slitelag av asfalt.