Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 25969
Registrert 05.07.2021
Firma Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​
Start 15.02.2023
Slutt 01.12.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kjell-Einar Asmyhr
Kontakt telefon 90193167
Arbeidets art Eksisterende VL DN150 SJG i Rosenkrantzgata fra 1942-1943 har hatt mange brudd og ønskes nedlagt. Ledningen erstattes ved å rehabilitere/oppdimensjonere eksisterende ledninger i sidegater og etablere ny ledning i ny trasé i parallelle gater. Private stikkledninger kan dermed kobles over til ny ledning utenfor Rosenkrantzgata. Se vedlagte planer ifra forprosjekt for nærmere spesifikasjon.