Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27335
Registrert 22.11.2021
Firma Drammen Fjernvarme
Start 01.03.2022
Slutt 31.10.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Petter Andal Sørby
Kontakt telefon 41228955
Arbeidets art Det skal fremføres ny fjernkjøletrase fra Drammen Fjernvarme sin produksjonssentral i Jacob Borchs gate 5 til Tomtegata 64. I tillegg skal det legges inn ny stikkledning for fjernvarme til Tomtegata 64. Eksisterende stikkledning til det gamle bygget som stod på Tomtegata 64 må blendes på hovedledning