Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27878
Registrert 09.02.2022
Firma Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​
Start 03.01.2023
Slutt 02.10.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Christian Andre Holmstad
Kontakt telefon 93040761
Arbeidets art Ny gang og sykkelvei