Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27889
Registrert 11.02.2022
Firma Glitre Energi Nett AS
Start 04.04.2022
Slutt 31.08.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Per Vaaje
Kontakt telefon 47981110
Arbeidets art Graving for lavspentkabel, litt endret trase fra tidligere. legges rør i veikryssing.