Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27926
Registrert 17.02.2022
Firma GLITRE NETT AS (Glitre Energi Nett AS)
Start 02.05.2022
Slutt 31.12.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Per Vaaje
Kontakt telefon 47981110
Arbeidets art Plassering av ny nettstasjon, graving av høy og lavspentkabler. riving av 2 eldre nettstasjoner. Antatt utført i august