Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 29310
Registrert 06.07.2022
Firma Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​
Start 17.04.2023
Slutt 30.09.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Tone Bakken
Kontakt telefon 90539655
Arbeidets art Drammen kommune vil utbedre vann og avløpsledninger ved Lauritz Hervigs vei. Målet med prosjektet er å løse gjentakende lekkasjeproblem på en spillvann pumpeledning og en vannledning langs Lauritz Hervigs vei ved Fjell pumpestasjon. Eksisterende ledninger er fra 1970 hvor hovedtraséen som inngår i prosjektet har en lengde på ca. 250 m. Det er ønskelig med utbedring ved gravefrie metoder bla. fordi OV, PSP og VL ligger i samme grøft