Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 30612
Registrert 10.11.2022
Firma Drammen kommune Vei
Start 11.04.2023
Slutt 12.10.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Geir Andersen
Kontakt telefon 90661470
Arbeidets art Reasfaltering av veier og fortau. Masseutskifting i fortau og noe i vei (punktvis)