Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 32400
Registrert 07.06.2023
Firma Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​
Start 01.11.2023
Slutt 01.12.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Olog Big
Kontakt telefon 96669559
Arbeidets art Drammen kommune v/Utbygging og Infrastruktur er i gang med detaljprosjektering av kommunale veier, vann og avløp på Holmen i Drammen. Det er planlagt å bygge en ny pumpestasjon for kloakk, nye vann og kloakkledninger, ny vei mm. (se vedlagt tegning). Veimyndighet v/Drammen kommune og VA-forvaltning er involvert i utbyggingen som del av prosjektgruppen. Denne planen har også vært ute for koordinering med plan nr 28731.