Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/4605 Gamle Kirkeplass 7 - riggområde Arbeidstillatelse Gamle kirkeplass 7 HØVIK BYGGESYSTEMER AS 02.01.2020 30.06.2020
20/4612 Pumpestasjon Rundtom Gravearbeid Havnegata KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 13.12.2019 30.06.2020
20/4616 Rehabilitering av Rundtom pumpestasjon Arbeidstillatelse AXFLOW AS 11.11.2019 01.07.2020
20/4622 Fortau Hagatjernveien Gravearbeid Hagatjernveien EIDE MASKIN AS 16.12.2019 01.10.2020
20/4640 Asfaltlapping 2020 Arbeidstillatelse AKTIV VEIDRIFT AS 06.01.2020 31.12.2020
20/4641 Beskjæring, grøfte rens, snørydding, diverse skiltarbeider Arbeidstillatelse AKTIV VEIDRIFT AS 06.01.2020 31.12.2020
20/4643 Generell varslingsplan 2020 Arbeidstillatelse STEEN & LUND AS 10.01.2020 31.12.2020
20/4668 Generell plan for Drift vei og park 2020 Arbeidstillatelse DRAMMEN KOMMUNE 20.01.2020 31.12.2020
20/4670 Generell Arbeidsvarslingsplan, Nye Drammen Kommune VA drift Arbeidstillatelse Drammen Kommune, Vann og avløp 21.01.2020 21.01.2021
20/4694 Blåfjellveien Gravearbeid Blåfjellveien EIDE MASKIN AS 04.02.2020 31.03.2021
20/4701 Markveien- utgliding skråning Gravearbeid Markveien KJELDAAS AS 30.01.2020 15.06.2020
20/4705 Temtemoveien 9 Arbeidstillatelse Temtemoveien EIDE MASKIN AS 05.02.2020 15.04.2021
20/4725 Buss for tog 2020 Bane NOR Arbeidstillatelse DRAMMEN KOMMUNE 14.02.2020 27.11.2020
20/4730 Buss for tog 2020 Flytoget Arbeidstillatelse DRAMMEN KOMMUNE 03.04.2020 04.08.2020
20/4738 Åssiden Fotballhall Gravearbeid Ingeniør Rybergs gate KONGSBERG ENTREPRENØR AS 18.02.2020 10.12.2020
20/4744 Meiselsen 34 Gravearbeid Meiselen LUNDBY OG RYGG AS 19.02.2020 01.07.2020
20/4760 Fjell barnehage, torg Gravearbeid Laurits Grønlands vei AKTIV VEIDRIFT AS 24.02.2020 12.07.2020
20/4762 Anleggstrafikk - Fjell Skole Lauritz Hervigs vei Arbeidstillatelse Lauritz Hervigs vei FANEBUST MASKIN AS 24.02.2020 14.08.2020
20/4766 Rebbanssvingen 26 Arbeidstillatelse Rebbanssvingen JOHNSRUD ANLEGGSDRIFT AS 26.02.2020 10.07.2020
20/4778 Stenbakken-Kristian Brenners vei- Knut Bjørhuus vei p.nr110083 Arbeidstillatelse Knut Bjørhuus vei, Steinbakken, Kristian brenners vei OLIMB RØRFORNYING AS 09.03.2020 27.06.2020
20/4792 Rådhusgata - Amtmann Bloms gate Gravearbeid Amtmand Bloms gate, Rådhusgata KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 09.03.2020 14.08.2020
20/4794 Breddeutvidelse av E134 Mjøndalen - Langebru Gravearbeid Strandveien MARTHINSEN & DUVHOLT AS 16.03.2020 10.07.2020
20/4795 Killingrudalleen 42, utskifting vannkum Gravearbeid Killingrudalleen Drammen kommune, Vann og avløp 09.03.2020 02.10.2020
20/4800 576000 Stjerneveien Øvre masseutskifting Gravearbeid Stjerneveien øvre AKTIV VEIDRIFT AS 09.03.2020 05.06.2020
20/4801 36274 UDK02 Kulvert og løsmassetunnel Gravearbeid 4. Strøm terrasse VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 09.03.2020 16.06.2023
Viser 26 - 50 av 142 < 1 2 3 4 .. 6 >