Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/700 Jernbanegata Prøvegraving Gravearbeid Jernbanegata Strømsø torg NORSK JERNBANEDRIFT AS 07.10.2019 18.10.2019
19/702 Parkeringsregulering Arbeidstillatelse Magnus Barfots gate ISACHSEN ANLEGG AS 10.10.2019 14.10.2019
19/704 1913037 Henrik Ipsens Gt 70, graving for utbedring av kollaps på AF230 Gravearbeid Henrik Ibsens gate DRAMMEN DRIFT KF 08.10.2019 18.10.2019
19/705 Frese rundt kummer og arbeid ned i kummer Gravearbeid Johan Bjerknes vei ISACHSEN ANLEGG AS 08.10.2019 01.11.2019
19/706 19110112 Karjol vn 6, utbedring av kollaps på sluk ledning. Gravearbeid Karjolveien DRAMMEN DRIFT KF 07.10.2019 18.10.2019
19/707 Anleggstrafikk Fjell 2020 Arbeidstillatelse Laurits Grønlands vei FANEBUST MASKIN AS 04.10.2019 31.12.2019
19/709 Bussterminalen, Jernbanegata Gravearbeid Jernbanegata AKTIV VEIDRIFT AS 08.10.2019 01.11.2019
19/710 Fibergraving Røyseplassen 7 Gravearbeid Røyseplassen NIMBUS ENTREPRENØR AS 09.10.2019 01.12.2019
19/711 Parkeringsregulering p plass og vei Klopptjernveien Arbeidstillatelse Kloptjernveien NCC INDUSTRY AS 14.10.2019 18.10.2019
19/714 Kastanjevn - skifte mast Gravearbeid Kastanjeveien KRISTOFFERSEN AS 10.10.2019 08.11.2019
19/715 Nedre Strandgt - kabelfeil Gravearbeid Losjeplassen KRISTOFFERSEN AS 10.10.2019 08.11.2019
19/716 kabelfeil Gravearbeid Gyldenløves plass KRISTOFFERSEN AS 10.10.2019 08.11.2019
19/717 kabel mellom master Gravearbeid Brønnbakken KRISTOFFERSEN AS 10.10.2019 08.11.2019
19/718 lysfundamenter Gravearbeid Sundgata KRISTOFFERSEN AS 10.10.2019 08.11.2019
19/719 1911117 Olaf Bergers vei v nr 42, utskifting av kum samt utbedring av synkehull Gravearbeid Olaf Bergers vei DRAMMEN DRIFT KF 14.10.2019 25.10.2019
19/721 Co lunds gt 16, omlegging av AF Gravearbeid C O Lunds gate DRAMMEN DRIFT KF 14.10.2019 25.10.2019
19/722 Graving for lekkasje på lakeanlegg. Gravearbeid Danvikgata DRAMMEN DRIFT KF 10.10.2019 01.11.2019
19/724 Lift på fortau Arbeidstillatelse Thams gate UTLEIESENTERET AS 10.10.2019 18.10.2019
19/725 Oppmåling og tilstandsregistrering av kommunale veier. Arbeidstillatelse Diverse kommunale veier SWECO PAVEMENT CONSULTANTS AS 11.10.2019 11.11.2019
19/726 Fibergraving Nedre Eiker 37 D Gravearbeid Nedre Eikervei NIMBUS ENTREPRENØR AS 11.10.2019 01.11.2019
19/728 Odins vei 20A Gravearbeid Odins vei BREDBÅND OG KABELTV AS 14.10.2019 01.11.2019
Viser 176 - 196 av 196 < 1 .. 6 7 8