Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/3124
Entreprenør SKANSKA NORGE AS
Start 28.05.2018
Slutt 11.10.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Doktor Hansteins gate 7 -9
Webergs gate 2 -4A
Tollbugata 13 -17A
Søknad gjelder Vannledning, Overvannsledning, Gatelys, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 14.05.2018
Tittel Gravearbeider ifm. opprettelse av Drammen Stasjon Hotell og nye Dr. Hansteinsgate
Byggherre
Organisasjon: DRAMMEN STASJON HOTELL AS (orgnr.: 916087284)
Kontaktperson: (tlf.: 98210773)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Magnus Hartz (tlf.: 98654008)