Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/325
Entreprenør KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS
Start 30.07.2018
Slutt 31.05.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Iver Holters gate 37 -48
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 12.06.2018
Tittel Brandengen Flerbrukshall
Byggherre
Organisasjon: DRAMMEN EIENDOM KF (orgnr.: 876820722)
Kontaktperson: (tlf.: 97542385)
Stedsansvarlig
Svein Erland Finnerud (tlf.: 95299536)
Matias Lindblom (tlf.: 95299937)
Ansvarshavende
Dan Aspli (tlf.: 95299552)
Snorre Halvorsen (tlf.: 95299554)