Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/3509
Entreprenør KJELDAAS AS
Start 09.10.2018
Slutt 01.06.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Drammensveien 20
smedgata 13
Fjerdingen 15
Fjerdingen 6a
Orkidehøgda 1b
Søknad gjelder Rørpressing/-boring, Avløpsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 03.10.2018
Tittel Etablering av ny pumpestasjon, boring, pressing og graving til ny SP ledning
Byggherre
Organisasjon: NEDRE EIKER KOMMUNE (orgnr.: 841088832)
Kontaktperson: (tlf.: 41552752)
Stedsansvarlig
Espen Nakjem (tlf.: 47840694)
Ansvarshavende
Øyvind Slevigen (tlf.: 97153244)
Anders Hauan (tlf.: 48298218)