Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/3516
Entreprenør CONSOLVO AS
Start 01.10.2018
Slutt 01.09.2020
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Søknad gjelder Vedlikeholdsarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 04.10.2018
Tittel Rehabilitering Strømsø bru
Byggherre
Organisasjon: FLT STATENS VEGVESEN, REG. SØR (orgnr.: 913853776)
Kontaktperson: Øyvind Lindland (tlf.: 91338975)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
olav moen (tlf.: 91729757)