Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/3739
Entreprenør OSKAR OG TORMOD WIKE AS
Start 18.02.2019
Slutt 15.06.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Solumveien 13 -26
Langeløkka 1 -26
Eikelia 1C -19
Rabbenveien 1A -21
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 14.01.2019
Tittel Åskollen etappe 4, prosjektnummer 141627
Byggherre
Organisasjon: DRAMMEN KOMMUNE (orgnr.: 939214895)
Kontaktperson: Svein Erik Kjeksrud (tlf.: 468 38 877)
Stedsansvarlig
Ruben Kleppan (tlf.: 971 96 201)
Ansvarshavende
Thor-Anders Bårnes (tlf.: 95191942)
Harald Bruserud (tlf.: 913 04 332)