Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/3824
Entreprenør VEIDEKKE ENTREPRENØR AS
Start 06.03.2019
Slutt 30.06.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Thornegata 35 -40
Peder Buchs gate 1 -5
Engene 41 -56
Sundgata 11 -24
Gjetergata 14
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys, Telekabel, Fiber/bredbånd, Fjernvarme, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 22.03.2019
Tittel Galleriet - utbygging av leilighetskompleks
Byggherre
Organisasjon: GALLERIET BORETTSLAG (orgnr.: 921554192)
Kontaktperson: (tlf.: 95135855)
Stedsansvarlig
Ole Ivar Ravnås (tlf.: 92870901)
Ansvarshavende
Jan Kristian V (tlf.: 91617745)