Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/3840
Entreprenør BETONMAST BUSKERUD-VESTFOLD AS
Start 12.04.2019
Slutt 01.12.2020
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier SIF-gata 1 -9
Søknad gjelder Vedlikeholdsarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 28.03.2019
Tittel Midlertidig anleggsvei for oppgradering av Gulskogen senter
Byggherre
Organisasjon: GULSKOGEN SENTER AS (orgnr.: 917427593)
Kontaktperson: Pedro Castro (tlf.: 45065679)
Stedsansvarlig
Kim Andre Strøm (tlf.: 48076733)
Ansvarshavende
Mehwish Din (tlf.: 90706309)