Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/3859
Entreprenør AKTIV VEIDRIFT AS
Start 23.04.2019
Slutt 31.05.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Vikveien 1 -32
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 04.04.2019
Tittel 574800 Vikveien VA
Byggherre
Organisasjon: NEDRE EIKER KOMMUNE (orgnr.: 841088832)
Kontaktperson: (tlf.: 975 82 923)
Stedsansvarlig
Raymond Bjørnå (tlf.: 93633793)
Geir Andre Hagen (tlf.: 93254773)
Bjørn Karlsen (tlf.: 94883000)
Ansvarshavende
Ina Ask (tlf.: 92464238)