Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4077
Entreprenør BANE NOR SF
Start 13.06.2019
Slutt 28.04.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Smithestrømsveien 1B -9
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 12.06.2019
Tittel Etablering av anleggsvei
Byggherre
Organisasjon: BANE NOR SF (orgnr.: 983160255)
Kontaktperson: Knut Edmund Knutsen (tlf.: 91668874)
Stedsansvarlig
Gunstein Mork (tlf.: 93018488)
Simen Strandbråten (tlf.: 92257764)
Ansvarshavende
Terje Strømme (tlf.: 41699379)
Sven Ivar Bakka (tlf.: 97994038)