Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4294
Entreprenør KONGSBERG ENTREPRENØR AS
Start 30.09.2019
Slutt 31.05.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Buskerudveien 54 -83B
Søknad gjelder Rørpressing/-boring, Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 15.08.2019
Tittel Eplegården, Buskerudveien 64
Byggherre
Organisasjon: JM NORGE AS (orgnr.: 829350122)
Kontaktperson: Lars Bettum Stuen (tlf.: 41555508)
Stedsansvarlig
Magnus Halvorsen (tlf.: 48883433)
Ruben Ekre (tlf.: 90721511)
Arve Gunleisrud (tlf.: 98282280)
Ansvarshavende
Per Ingar Lybekk (tlf.: 98228282)
Trygve Løvås (tlf.: 91300777)