Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4449
Entreprenør ISACHSEN ANLEGG AS
Start 10.10.2019
Slutt 17.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Hermanbakken 4 -12A
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 07.10.2019
Tittel Hermanbakken 12
Byggherre
Kontaktperson: Tron Gevelt (tlf.: 97011046)
Stedsansvarlig
Tron Gevelt (tlf.: 97011046)
Ansvarshavende
Tom Stærkeby (tlf.: 99280508)