Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4520
Entreprenør KJELDAAS AS
Start 30.10.2019
Slutt 11.10.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Verven 8 -23
iver holters gt 9 -37
Spinnerigata 1 -12
Søknad gjelder Rørpressing/-boring, Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, AF-ledning, Kummer, El-kabel, Gatelys, Telekabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 28.10.2019
Tittel Verven, Spinnerigata
Byggherre
Organisasjon: Drammen kommune Byprosjekter (orgnr.: 939214895)
Kontaktperson: Stein Mathisen (tlf.: 90769353)
Stedsansvarlig
Magnus Næss (tlf.: 46473230)
Magnus Hempel Næss (tlf.: 46473230)
Ansvarshavende
Tormund Fevang (tlf.: 45864738)