Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4572
Entreprenør DRAMMEN DRIFT KF
Start 25.11.2019
Slutt 30.06.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Vikkollveien 5A -17
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 18.11.2019
Tittel Vikkollveien 6B til 13
Byggherre
Organisasjon: NEDRE EIKER KOMMUNE (orgnr.: 874639982)
Kontaktperson: Ole - Martin Sønju (tlf.: 90157420)
Stedsansvarlig
vebjørn S Raaen (tlf.: 95268248)
Per Roar Kristiansen (tlf.: 90695865)
Ansvarshavende
Ole -Martin Sønju (tlf.: 90157420)
Ole - Martin Sønju (tlf.: 90157420)