Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4574
Entreprenør KONGSBERG ENTREPRENØR AS
Start 19.11.2019
Slutt 16.10.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Ulverudgata 1 -12
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 19.11.2019
Tittel VA-grøft Ulverudgata
Byggherre
Organisasjon: NEDRE EIKER KOMMUNE (orgnr.: 841088832)
Kontaktperson: Johanne Stake (tlf.: 41544020)
Stedsansvarlig
Magnus Halvorsen (tlf.: 48883433)
Ansvarshavende
Per Lybekk (tlf.: 98228282)