Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4590
Entreprenør BJARNE SOLLI GRAVESERVICE AS
Start 28.11.2019
Slutt 15.01.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Eivind Olsens vei 5
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Gatelys, Telekabel, Signallys/kabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 27.11.2019
Tittel Oppgradering Spiralen
Byggherre
Organisasjon: Drammen kommune Byprosjekter (orgnr.: 939214895)
Kontaktperson: Heidi Strandvik (tlf.: 41417454)
Stedsansvarlig
Ronald Remøy / se egen liste for stedsansvarlige (tlf.: 99373973)
Ronald Remøy, se liste for fler (tlf.: 99373973)
Ansvarshavende
Mari Kristina Holthe-Seim (tlf.: 46910619)