Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4801
Entreprenør VEIDEKKE ENTREPRENØR AS
Start 09.03.2020
Slutt 31.12.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier 4. Strøm terrasse 3 -18
Søknad gjelder Rørpressing/-boring, Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, AF-ledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys, Telekabel, Signallys/kabel, Fiber/bredbånd, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.03.2020
Tittel 36274 UDK02 Kulvert og løsmassetunnel
Byggherre
Organisasjon: BANE NOR SF (orgnr.: 917082308)
Kontaktperson: Lise Backer (tlf.: 90 55 44 03)
Stedsansvarlig
Roy Ringø (tlf.: 99627242)
Ansvarshavende
Knut Lauvålien (tlf.: 41529946)