Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4807
Entreprenør Arne Olav Lund A/S
Start 19.03.2020
Slutt 19.03.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Jacob Borchs gate 5 -6
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Telekabel, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 06.03.2020
Tittel Nye Drammen sykehus omlegging infrastruktur Prosjekt entreprise 7006
Byggherre
Organisasjon: HELSE SØR-ØST RHF (orgnr.: 991324968)
Kontaktperson: Torstein Tveiten (tlf.: 45847844)
Stedsansvarlig
Nataniel Bjerke (tlf.: 90919455)
Ansvarshavende
Kjell-Gunnar Wåden (tlf.: 47619368)