Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/5202
Entreprenør AKTIV VEIDRIFT AS
Start 10.08.2020
Slutt 17.09.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tunvollveien 1 -9
Solvangen 1 -14
Søknad gjelder Vannledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 13.07.2020
Tittel 577400 Solvangen VA
Byggherre
Organisasjon: DRAMMEN KOMMUNE (orgnr.: 921234554)
Kontaktperson: (tlf.: 90402647)
Stedsansvarlig
Magne Vestgøte (tlf.: 95937539)
Martin Hagen Nævra (tlf.: 95481451)
Hans Christian Myrvang (tlf.: 40418412)
Jan Thore Fedje (tlf.: 95758389)
Thore Kongslien (tlf.: 47459171)
Ansvarshavende
Steffen Ask (tlf.: 97523043)
Bjørn Erik Hals (tlf.: 94030145)