Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/5233
Entreprenør KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS
Start 17.08.2020
Slutt 31.05.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Øvre Storgate 15 -18
Dronninggata 1A -10T
Konggata 1A -6A
Søknad gjelder El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 03.08.2020
Tittel Sykkelvei Øvre Storgate
Byggherre
Organisasjon: DRAMMEN KOMMUNE (orgnr.: 921234554)
Kontaktperson: Stein Mathisen (tlf.: 90769353)
Stedsansvarlig
Snorre Halvorsen (tlf.: 95299554)
Ansvarshavende
Dan Aspli (tlf.: 95299552)
Dan (tlf.: 95299552)