Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/5251
Entreprenør KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS
Start 10.08.2020
Slutt 30.05.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Roseveien 4 -9
Søknad gjelder Vannledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 10.08.2020
Tittel Renovering vannledning Christian Braumans vei PROVVANN
Byggherre
Organisasjon: DRAMMEN KOMMUNE (orgnr.: 921234554)
Kontaktperson: Stein Mathisen (tlf.: 90769353)
Stedsansvarlig
Andre Finnerud (tlf.: 95299549)
Ansvarshavende
Dan (tlf.: 95299552)