Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/5271
Entreprenør OBAS ØST AS
Start 19.08.2020
Slutt 03.05.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Helleristningen 20C -34C
Søknad gjelder Overvannsledning, El-kabel, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 17.08.2020
Tittel 115 Åskollen
Byggherre
Organisasjon: DRAMMEN EIENDOM KF (orgnr.: 876820722)
Kontaktperson: Steinar Buttedal (tlf.: 94524258)
Stedsansvarlig
Kristoffer Høydahl (tlf.: 91101875)
Ansvarshavende
Arild Hermansen (tlf.: 90689244)